جمعه ۰۲ فروردين ۱۳۹۸

آروین حسامی


آروین حسامی : دانشجوی علوم آزمایشگاهی : ورودی 92
نماینده مسابقات علمی جامعه آزمایشگاهیان ایران در استان آذربایجان غربی
نماینده دانشجویی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در استان آذربایجان غربی
عضو هیئت مؤسس انجمن علمی دانشجویی پیراپزشکی
عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن علمی دانشجویی پیراپزشکی
دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدیر مسئول و سردبیر نشریه ویتامین
صاحب و مولف نرم افزار های آموزشی انگل شناسی و ...
دارای هفت عنوان مقاله ثبت شده در همایش ها و کنگره های دانشجویی تاکنون
مشغول به ده ها فعالیت علمی دیگر و صاحب ده ها ایده در حوزه معاونت های آموزش و  فرهنگی و دانشجویی .

دارای دو گواهی ثبت ایده

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب