سامان افخم جاوید


دانشجوی کارشناسی رادیولوژی 94

ادمین اصلی وبسایت انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی ارومیه.

بازرس هیئت مدیره انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی ارومیه.

دارای سابقه کار با زبان های طراحی و برنامه نویسی  HTML ,CSS , JAVA SCRIPT , PYTHON و...

عضو تیم شنا و بسکتبال دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

 4 ترم سابقه ی نمایندگی دانشجویان ورودی 94 رادیولوژی.

 

 

 تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب